10 reacties

 1. Sjalot schreef:

  Steun

  Wees er altijd voor de persoon en steun de persoon, ga samen het traject door, kijk waar u kunt helpen en maak samen een plan. Door het samen te doen heeft de persoon iemand om op terug te vallen en om het te bespreken. Dit kan motiveren om de zware therapie aan te gaan. Lees over de diagnose en wat dit kan betekenen, houd dit als een soort van basis. De lijstjes die u online vind is niet de persoon. Elke persoon heeft zijn eigen signalen, het is belangrijk om hier na te vragen en te kijken hoe het voor de persoon is. De diagnose PTSS is geen persoon de persoon is de persoon.

  Zorg voor duidelijkheid en structuur op een dag. Geef de persoon de tijd en de ruimte het te verwerken en de mogelijkheid te herstellen. Verplicht niet om er over te praten, als de persoon er iets over kwijt wil verteld deze het wel. Wees open en eerlijk naar elkaar toe.

  Vaak hebben naasten niet het geduld het verhaal voor de 100ste keer aan te horen, hierdoor voelt de persoon zich minder begrepen en gehoord. Niet praten over trauma’s kan tot gevolg hebben dat een persoon een PTSS krijgt. Een gesprek over trauma roept altijd veel herinneringen op, deze kunnen van het trauma zijn of dingen die hieraan gelinkt zijn. Een persoon kan hier een dag last van hebben en hierdoor minder goed de dag doorkomen.

  Vraag de persoon of de persoon over het trauma wilt praten, of het er iets over kwijt wilt. Het nare ophalen zorgt voor veel problematiek op de rest van de dag. De persoon kan aangeven dat een ander keer beter uitkomt omdat nu de stress of angst hoog is. Hou rekening met het trauma en de triggers van de persoon en weet hoe u deze kunt voorkomen.weet u hoe hoog de stress is van de persoon? of hoe de gedachten lopen in wind storm tornado of orkaan?

  Weet hoe u kunt handelen als een trauma gedachten en een herbeleving hoog oplopen. maak een crisis noodplan voor deze situatie. Maak het trauma overzichtelijk met schema of een mindmap. Houd dagelijks het dagboek bij met signalen waar de persoon last van heeft en de mogelijke oplossingen.

 2. Wisselingen

  Met PTSS is geen dag hetzelfde, wanneer een persoon veel last heeft van de signalen, kunnen deze steeds komen en gaan en hebben veel invloed op de dag. Voor een persoon kan het hierdoor moeilijk zijn de verwachte dagstructuur uit te voeren. Het kan voor een persoon zwaar zijn of te veel signalen geven waardoor het niet mogelijk is. Een persoon kan er minder vanuit gaan dat wat het van zichzelf verwacht of wat de samenleving verwacht uit te kunnen voeren.

  Voor een persoon met PTSS is het vaak moeilijk om een dag te voorspellen, op een dag kan veel gebeuren, het kan zijn dat een persoon slecht heeft geslapen en hier een hele dag last van heeft, een persoon kan getriggerd en overprikkeld raken, kan veel herbelevingen hebben of hoge signalen. Hierdoor kan het zijn dat een persoon zich vaak minder lekker voelt.

  Een persoon met PTSS kan plannen iets te gaan doen of een afspraak maken maar kan niet zeggen of het door kan gaan. Het ligt aan de dag en wat er op die dag gebeurt voor de afspraak. Een persoon moet rekening hiermee houden de dag voor de afspraak minder te doen en rustig aan te doen om voldoende energie te hebben voor het gesprek. Triggers en nachtmerries zijn niet te voorspellen en vaak ook niet te voorkomen.

  Wanneer een persoon getriggerd raakt voor een afspraak, kan een persoon een herbeleving krijgen, wanneer een persoon naar de afspraak gaat, is het vaak nog bezig met het verwerken van de traumagedachten waardoor er meer langs de persoon heen kan gaan, de persoon is er niet met 100% concentratie bij. De persoon kan in het gesprek nog veel last hebben van hoge signalen.

  Een persoon kan een dagstructuur in plannen maar niet verder komen dan de helft, omdat de persoon vermoeid is, veel signalen ervaart, het gedachten oproept. Een persoon heeft op een dag meer rust momenten nodig om de planning te kunnen afmaken. Op een dag met veel signalen van PTSS kan het al genoeg zijn om alleen boodschappen te doen en moet de persoon de rest van de dag ervan bijkomen.

 3. Lees over PTSS en zorg dat u goed op de hoogte bent wat het kan inhouden voor een persoon.

  Het is een algemeen beeld van PTSS, dit is niet de PTSS die een persoon heeft. Voor een persoon is het fijn om te praten met personen die er meer van weten als alleen de basis, het kan helpen dingen weer anders te gaan zien, er kan meer begrip komen voor de situatie.

  Het lezen over PTSS kan helpen om meer duidelijkheid te krijgen over waarom een persoon zo reageert, hoe u kunt helpen in een situatie, door vragen te stellen aan een persoon kan u er achter komen wat het voor de persoon inhoud. Het is belangrijk de persoon dat de persoon hierbij aangeeft hoeveel er over het trauma word gesproken, geen gesprek moet ook mogelijk zijn. Hoe beter u de situatie begrijpt hoe meer steunfiguur u kunt zijn voor de persoon.

  Het is belangrijk te weten wat een trigger voor een persoon kan betekenen. Wat het bij iemand los kan maken en wat u beter niet kunt doen op dat moment. Door al ingelezen te zijn kunnen vele trigger worden voorkomen zoals het gebruik van woorden of geluiden. Het gevolg hiervan kan zijn dat een persoon een herbeleving krijgt, het is belangrijk om te weten wat het betekend voor een persoon, er zijn vele dingen die een persoon op dat moment niet meer lukt, het is belangrijk te weten hoe u kunt handelen en wat het niet erger maakt.

  Door te lezen over PTSS heeft u minder vooroordelen naar een persoon, zoals het is nu lang genoeg geweest je moet erover heen zijn, kan je niet over je trauma’s heen stappen dan? Het kan voor een persoon zeer naar zijn om het te moeten horen en er een tekst en uitleg aan te geven. Het kan zorgen dat het contact kapot gaat.

 4. Traumatische ervaringen te beschrijven

  Het praten over PTSS en het bespreekbaar maken van een trauma horen bij verwerking. Door het praten over een trauma een persoon er beter mee leren omgaan het het loslaten. In de mentale gezondheidszorg komt het vaak voor dat er tijdens een behandeling word gewisseld van behandelaar, hierdoor moet een persoon opnieuw beginnen met het vertellen van het traumatische verhaal, zodat de nieuwe behandelaar dit ook weet.

  Door regelmatig te praten over het trauma kan de ervaring meer blijven hangen, het is moeilijker te stoppen, het houd langer aan, komt vaker op. Het blijven praten over een trauma kan het trauma open houden, bijvoorbeeld een sessie van EMDR zorgt dat het trauma meer op de voorgrond is om het te behandelen, wanneer het is behandeld gaat het meer naar de achtergrond. Door minder vaak over het trauma te denken of het denken eerder te stoppen, komt het trauma meer op de achtergrond, door er vaak aan te denken blijven buien komen en gaan, kunnen gedachten in ernst toenemen.

  Per keer dat een persoon praat over de traumatische ervaring roept het veel gedachten aan het trauma op. De trauma gedachten kunnen op een dag veel zorgen voor hoge signalen, vaker terugkomen of zorgen voor herbelevingen. Elke keer dat een persoon het heeft over het trauma of er na gevraagd word kan een persoon een herbeleving krijgen, de persoon praat over het naarste van het naarste wat een persoon heeft meegemaakt.

  Wanneer een persoon een trauma oploopt hoeft het niet elke dag last te hebben van trauma gedachten om PTSS te hebben, het kan ook in het begin zijn regelmatig in de week. Hoe vaker een persoon nadenkt over de gebeurtenis hoe meer het een open trauma blijft. Hoe meer open hoe vaker het opkomt en bezig kan houden. Het trauma kan hierdoor groeien en in ernst toenemen, hierdoor kan het een PTSS worden.

  Wanneer een persoon gaat praten over PTSS kan het zijn dat de persoon een topje verteld een klein begin, hoe vaker een persoon een sessie heeft gedaan, hoe verder een persoon komt bij de naarste stuk van het trauma om over te praten. Hierdoor kunnen signalen en gedachten na een sessie meer toenemen en extreme vormen aannemen.

  Pas na behandeling van het trauma is de ernst van het trauma in gedachten verminderd, hierdoor is het meer rustig in het hoogt en kunt u anders kijken naar nieuwe stappen voor de toekomst. Wanneer een trauma onbehandeld blijft word een persoon steeds meer beperkt in het dagelijks leven, waardoor veel dingen niet meer mogelijk zijn zoals werken.

  Wanneer het onderwerp van het trauma niet word besproken kan het trauma meer rust vinden, de persoon kan een manier vinden om er minder over te denken, waardoor het trauma meer op de achtergrond blijft. Hierdoor is het voor de persoon een gesloten trauma geworden. De persoon kan omdat er niet veel last van heeft door met het leven, het gevaar is dat als de persoon getriggerd raakt dat het er wel last van kan krijgen, bijvoorbeeld door heftig nieuws of media.

 5. Leer de signalen kennen van de persoon met PTSS?

  Het kan overkomen als het kan overkomen als een check of het wel een trauma is, hoe er is het dan? Wat het je mee gemaakt dan? En hoe is dat dan zo gelopen? (uithoren) Het kan voor de persoon die de vraag stelt overkomen als een stoer verhaal, net als sterke verhalen van zeemannen of kampvuur. (sensatie) Ik wil graag een lijst zien van alle trauma’s (hoeveel, ernst)

  Soms worden signalen minder goed/duidelijk doorgegeven zoals lange tijd slecht slapen. Wanneer een persoon ouder is kan het goed zijn dat de persoon een trauma heeft, het is belangrijk na te vragen waarom de persoon slecht slaapt? Wat de persoon wakker houd? Wat de gedachten zijn? Hierdoor word het duidelijk wat het probleem is, niet iedereen geeft het even duidelijk aan maar het navragen en uitvragen van PTSS en de signalen is zeer belangrijk.

  Een trauma is een zeer nare pijnlijke situatie voor een persoon. wanneer een persoon over verteld raakt geëmotioneerd en roept het direct het beeld op van toen. Hoe de persoon reageert op de vraag is afhankelijk van de persoon, hoe goed deze erover kan vertellen en hoe goed de persoon ermee overweg kan en het aantal trauma’s dat de persoon heeft.

  Om een PTSS duidelijk te maken aan een ander is het belangrijk om de juiste signalen te kennen en herkennen bij uzelf. Hiervoor is het belangrijk te letten op de signalen die u ervaart, de ernst ervan en hoe vaak het voorkomt. Met dit beeld kunt u hulp vragen en duidelijk uitleggen waar de problematiek zit. Houd hiervoor dagelijks een dagboek bij.

  Door het bijhouden van een dagboek met de signalen de ernst de hoeveelheid en de gevolgen. Leer de momenten van tornado en orkaan kennen en deze aan te pakken en te voorkomen. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de verschillende fase, waardoor problematiek makkelijker uit te leggen is. Door het bijhouden kunt u gedachten van u afschrijven, schema’s bijhouden met alle signalen waardoor u een duidelijk beeld krijgt van het probleem en het met een behandelaar makkelijker kan bespreken.

  Schrijf samen een familiebrief waarin u uitleg dat u een PTSS heeft. Wat dit voor u betekend en waar de andere persoon rekening mee kan houden. Bekijk naar wie u de brief wilt sturen.Geef aan waarmee u de persoon kunt helpen, maak de PTSS altijd bespreekbaar zodat de persoon zich begrepen en gehoord voelt. Probeer zoveel mogelijk alles samen aan te pakken en mogelijkheden te bekijken hoe de problematiek kan worden aangepakt. Ga mee naar gesprekken met behandelaren zodat u ze vragen kan stellen zodat u de persoon beter kunt begeleiden.Leer de trigger van de persoon met ptss, te herkennen en samen op te lossen.

  Een persoon met PTSS heeft vaak behoefte eraan het verhaal vaker dan 10 keer te uiten dit omdat het traumatisch is en het opkropt in het hoofd. Een trauma word herhaaldelijk in het hoofd afgespeeld als een film. Geef hierbij niet aan dit hebben we al een keer besproken dit geeft de indruk dat de persoon het er niet over mag hebben en zich niet mag uiten.

 6. Verzwaringsdeken

  Een verzwaringsdeken is een deken die ook wel een kalmeringsdeken word genoemd. De deken kan meer druk geven tijdens de nachtrust waardoor u rustiger kan slapen, het kan een veiliger gevoel geven. De deken is wat zwaarder en heeft een kalmerend en rustgevend effect, waardoor u beter kunt inslapen en doorslapen. De subtiele druk van het gewicht heeft een ontspannend effect op uw gewrichten, spieren en pezen. Diepe druk stimulatie draagt bij aan het sneller inslapen en dieper en vaster doorslapen gedurende de nacht.

  Een persoon met PTSS heeft vaak slaapproblematiek, hierdoor kan een persoon meer onrustig slapen door een verzwaringsdeken kan een persoon door de druk meer rust ervaren waardoor het rustiger kan slapen. De deken kan helpen bij depressie, angst en dwangstoornissen. De deken zorgt ervoor dat de signalen van PTSS kunnen afnemen.

  Waar u verder op moet letten bij de aanschaf is: het soort textiel aan de buitenkant, het materiaal dat wordt gebruikt aan de binnenkant om het gewicht te geven. Een dekbed gemaakt van wol kan ook voldoen als een verzwaringsdeken, deze is vaak dikker, waardoor het zwaarder weegt als een ander dekbed.

 7. Vermijden

  Houd bij hoeveel plekken of personen of andere dingen u vermijd. Waarom vermijd u deze plekken? Er is een manier om er weer in rust heen te gaan of rust in te vinden. Ga naar de plekken met een muziekje op en probeer er 5 minuten te zitten en vertrek dan weer. Bouw dit steeds verder uit. Probeer een weg te vinden in de trauma gedachten die u bezig houden op een dag. Door de gedachten op te schrijven in een dagboek, door het bij houden van overzichten en schema’s, door erover te praten. Zorg dagelijks voor afleiding zoeken aan de hand van de 10 punten uit het schema.

  De persoon moet weer opnieuw leren vertrouwen te krijgen in de omgevingen en de samenleving. Het zelf kunnen aangeven wat de persoon nodig heeft geeft meer inzicht in wat de problematiek voor de persoon betekend. Stel vragen aan de persoon over het trauma en vraag hierbij door voor meer informatie. Laat de persoon hierbij de grenzen zelf bepalen hoe veel de persoon erover kwijt wil. Wanneer een persoon er niet over wil praten is het belangrijk dit te accepteren en niet aan te dringen. Maak een nieuwe afspraak om het te bepreken.

  Leer zoveel mogelijk van vorige momenten van signalen en kijk terug wat er niet goed ging. Waarom ging het niet goed en wat was hiervan de oorzaak? Hoe voelde dit voor u? Wat heeft u gedaan om het op te lossen? Door te weten hoe het voelde en hoe het opkwam kunt u de volgende keer eerder reageren door te kijken waardoor het kwam en de oplossing te verbeteren kunt u steeds beter controle houden.

  Leer omgaan met het de herbelevingen en verminderde nachtrust door overdag actief bezig te zijn uw zinnen te verzetten en ’s avond enkele relax oefeningen te doen. Probeer dagelijks op nieuw om de gedachten te veranderen door iets positiefs te denken of dat de reden er nu niet meer is, zie wat er nu wel is. Leer u een manier aan om om te gaan met de signalen die komen kijken bij een PTSS. Door de signalen in te delen in fase zoals code wind storm tornado en orkaan. Door behandeling van de PTSS kunnen trauma’s verlichten en heeft u minder vaak een herbeleving of nachtmerries

 8. Yoga

  Yoga is een manier om meer rust te ervaren in het lichaam, hoe beter u de oefeningen kunt hoe meer ze kunnen helpen in buien of hoge signalen. Het voelen van het lichaam, en het gevoel laten spreken kan met een trauma lastig zijn. Door een oefening word u sen en kan het makkelijker zijn het te voelen, het te uiten, het te verwerken. Yoga in combinatie met EMDR kan veel verschil maken met de signalen die opkomen en het verwerken.

  Het gevoel is vaak verminderd en beschadigd door het trauma. Door het doen van rek en strekoefeningen kunt u leren om de angsten meer onder controle te krijgen door deze te verplaatsen van de gedachten naar het ontladen door het naar de grond te sturen. Omdat yoga ontspannend is merkt u goed hoe het verschil is in angsten. Door duidelijk op het moment te hebben hoe het gaat, hoe u zich voelt, wat er op komt gaat u leren om steeds beter het gevoel te herkennen en erkennen.

  Door yoga komt u bij het onder gevoel, hierdoor kan het voor u makkelijk zijn om het gevoel te kunnen voelen. Hoe meer sen u bent hoe meer u bij het gevoel van het trauma komt omdat deze vaak diep geworteld is. Om bij het naarste stuk te komen en hierover te praten bijvoorbeeld in de vorm van therapie, kunt u leren het gevoel beter onder woorden te brengen. Het doen van yoga kan helpen om de ademhaling meer onder controle te krijgen, hierdoor kan het zijn dat herbelevingen minder vaak opkomen.

  Door een oefening kan een persoon leren meer rust te vinden en er zijn oefeningen die ook buiten kunnen worden toegepast zoals de buikademhaling zodat u een bui kunt stoppen of meer rust kan helpen in bijvoorbeeld een winkel. Als u het gevoel begrijpt en het leert te herkennen kan een simpele ademhalingsoefening het verschil maken in een winkel, die niemand ziet en niemand weet.

  Het leren van de signalen die u ervaart en de spanning die u voelt is belangrijk om het los te kunnen laten. Door een yoga oefening en het rekken en strekken kunnen spanningen uit het lichaam en kunnen gedachten afnemen. Wanneer een persoon rust kan vinden in een oefening ervaart het meer veiligheid, hierdoor kan het op sommige plekken weer meer veilig gaan voelen, om er heen te gaan, er is meer rust waardoor signalen minder oplopen.

 9. EMDR helpt bij PTSS

  Voor PTSS bestaat een therapie genaamd EMDR wat goede resultaten kan bieden voor de klachten. Binnen korte tijd kan een groot deel van de klachten worden verminderd.

 10. ptss coach schreef:

  Her-onderhandelen in plaats van her-beleven

  Mensen met PTSS hebben o.a. last van ongewilde herbelevingen van hun traumatische ervaring. Dit betekent een zware belasting in het dagelijkse functioneren.

  Het is een misvatting om te denken dat je in traumabehandeling alle narigheid moet gaan her-beleven. Waar het om gaat is dat je je geestelijke en lichamelijke reactie op de traumatische gebeurtenis op een gezonde manier kunt bijstellen.

  Peter Livine (De stem van je lichaam) noemt dit ‘heronderhandelen’. In de praktijk betekent dit dan: de lichamelijke reactie die ten tijde van de traumatische gebeurtenis is geblokkeerd, alsnog afmaken. Dat kan in de veilige omgeving met een traumatherapeut die ook lichaamsgericht te werk kan gaan.bol

Geef een reactie