Zorg voor veilige relaties en vriendschappen, zoek steun.

Wat is het

In een herbeleving lijkt de wereld anders, personen kunnen anders voelen en uw voelt zich ook naar met veel angsten en/of stress. Het is belangrijk dat u personen om u heen heeft waar u zich goed voelt waar u terecht kunt op zulke momenten of kunt bellen voor een gesprek.

Een persoon met een trauma voelt zich vaak minder veilig, contact kan minder veilig voelen, hierdoor is het belangrijk dat het contact u door dik en dun heen steunt en naast u blijft staan om het samen aan te pakken en om de stappen te kunnen zetten. Voor een persoon kan het moeilijk zijn personen weer te vertrouwen na het oplopen van een traumatische gebeurtenis, heb geduld voor de persoon, laat zien dat het contact goed is, kom uw woord na, geef de persoon opnieuw vertrouwen in een andere als een nieuwe start.

Samen sterk kan vaak met kleine dingen die het leven een stuk leuker maken of een persoon een goed gevoel geven. Door de kleine dingen in het leven vaker toe te passen kan het leven er anders uitzien. Een klein gebaar kan zorgen voor een grote lach, een goed gevoel en kan zorgen voor een nieuw contact. Kleine dingen zoals vriendelijkheid zijn gratis, het zijn woorden, het is de manier waarop het word gezegd.

Herkennen

Het hebben van goede contacten waar u zich veilig voelt kan helpen bij een herbeleving en het verminderen ervan. Een persoon kent u, begrijpt u en weet wat hij/zij voor u kan doen, de persoon hoeft u verder niks te zeggen een enkel woord of blik is voldoende. Op de persoon kunt u vertrouwen en steunen, u weet wat u aan de persoon heeft en wat u mag en kan verwachten.

Steun kunt u vragen bij lotgenoten die in dezelfde of soortgelijke situatie zitten als u, die veel ervaringen hebben opgedaan in de afgelopen jaren, die u kunnen helpen en adviseren in hoe u dingen kunt aanpakken of verbeteren. De personen kunnen zich vaak goed inleven hoe het voor u nu is, hebben het vaak al meegemaakt of zitten er nog midden in. Omdat lotgenoten elkaar vaak beter begrijpen is het contact leggen met deze personen vaak makkelijker, dan bijvoorbeeld het uitleggen aan familie die de diagnose niet kent.

Samen sterk voor complimenten, want daarvan kunnen personen met mentale problematiek weer meer positief denken en de toekomst blijven zien. De complimenten geven een positieve kijk op het het leven en wat goed gaat, hierdoor komen er minder negatieve gedachten.

Samen sterk voor positiviteit. In de wereld is meer dan genoeg ellende, door positief te zijn en dit te blijven kunnen veel meer stappen worden genomen. Veel van de mentale problematiek ontstaat omdat het deel positief steeds kleiner word. Hoe positiever in de samenleving word gesproken, hoe meer er samen word gedaan, hoe minder grote mentale problematiek er is.

Samen sterk voor vriendelijkheid, het een van de klein dingen die makkelijk dagelijks uit te voeren zijn. Vriendelijkheid is gratis, het geeft iemand een goed gevoel, het is een kleine moeite om vriendelijk te zijn naar andere.

Samen sterk om iets voor elkaar over hebben, om meer te letten op personen met mentale problematiek, door de signalen beter te begrijpen en te weten wat de gevolgen zijn. Door meer te lezen over het dagelijks leven met een diagnose. Door het te begrijpen kunnen kleine dingen die we voor elkaar kunnen doen eerder gezien en begrepen.

Samen sterk voor meer positieve energie, waardoor er veel meer stappen kunnen worden gezet voor iedereen. Positieve energie geeft moed, geeft hou vast en zorgt ervoor dat een persoon gemotiveerd blijft. Dagelijkse positieve energie is belangrijk voor de mentale gezondheid.

Samen sterk om problematiek aan te pakken. Problematiek geeft al aan dat de persoon het niet lukt, door de persoon te helpen, kan het weer het juiste pad op gaan. Door meer preventie en voorlichting kan de groep met problematiek steeds eerder worden gevonden.

Samen sterk voor meer vrolijkheid, een lach maakt blij, geeft een goed gevoel, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, lachen is gezond. Door dagelijks te lachen kunnen veel zorgen en problematiek ook tijdelijk verminderen. Een lach kan net het stukje geven waardoor een persoon met mentale problematiek de dag anders bekijkt.

behandelen

Het zoeken van contacten waar u de dingen kwijt kan kan moeilijk zijn als u meer stil of verlegen bent, u de eerste stap moeilijker durft te zetten, het kan te lastig zijn het gesprek aan te gaan of erna toe te gaan omdat het meer signalen of gedachten oproept. Het valt niet van de buitenkant te zien hoe veilig het is bij een persoon, hoe betrouwbaar deze is. Kies minder voor contact leggen via sociaal media achter het profiel kan iedereen zitten, kijk op websites van lotgenoten of ga naar plekken als park.

Leer een persoon eerst face to face kennen en vraag later het profiel om af en toe te kletsen. In sommige emoties of gevoelens kan het zijn dat u steun zoek en iets op sociaal media zet, of er iets over zegt, het kan zijn dat er dan andere profielen reageren die niet de beste bedoelingen hebben. Door de persoon eerst te kennen weet u wat u de persoon wil en kan vertellen.

Samen kunnen veel dagen een beste dag worden, wanneer personen met kleine dingen worden geholpen kan het de dag van de persoon veranderen. Bijvoorbeeld bij mentale problematiek en chronisch ziek, wanneer het een dag minder gaat een boodschap doen. Samen kunnen we zorgen voor persoonlijke groei, door van elkaar te leren, door positief te zijn over elkaar, door te zeggen wat goed gaat en door minder goede dingen te bespreken en te verbeteren. Een persoon kan groeien met de juiste begeleiding en leren. Om negatief te veranderen in positief is het nodig samen te werken, het gevoel te veranderen in positieve ervaringen. Door samen te kijken naar de negatieve dingen en hier oplossingen voor te vinden, kunnen er meer positieve dingen binnen komen als positief.

gevolgen

Wanneer het voor een ander te zwaar word kan het zijn dat de persoon besluit het contact te stoppen, de persoon weet zich bijvoorbeeld geen raakt met de stemmingswisselingen of kan hier moeilijk mee omgaan. Voor een persoon kan dit extra zwaar vallen en worden gezien als verstoten, in de steek gelaten, geen begrip. De persoon kan meer negatief over zichzelf gaan denken. Dit geeft een extra onveilig gevoel voor de persoon waardoor een persoon moeilijker het contact aan gaat.

Het kan zijn dat familie of naasten niet de steun geven die u verwacht, ook na zoveel keer uitleggen, het is dan belangrijk te kiezen voor uzelf en uw gezondheid, het maakt het veel zwaarder als er geen begrip is, het zorgt voor irritatie, wanneer u niet geholpen word door familie. het kan dan beter zijn te kijken naar andere manieren om u meer gehoord en begrepen te voelen.

De persoon heeft minder vertrouwen in een persoon en veel voelt onveilig aan, hierdoor is het vaak dat een ander op 0% vertrouwen begint en de persoon moet bewijzen dat deze betrouwbaar is. Het werken aan het contact kan lastig zijn als het vertrouwen minimaal is, de persoon heeft vaak iets bewijs het maar, laat maar zien dat het veilig is en betrouwbaar is, ik geloof het pas als het zo ver is, als het geregeld is. Er hoeft maar weinig te gebeuren of het gevoel van vertrouwen is veel minder.

Samen sterk kan minder goed wanneer personen zich minder goed of niet mogen en kunnen uiten. Door het negatief te zien dat iemand problematiek heeft en hiervoor hulp vraagt, kan een persoon zich minder staande houden in de samenleving. Samen kan er veel, wanneer een persoon alleen is, ervaart het geen positieve prikkels, hierdoor kan het denk patroon steeds negatiever worden. Door negatieve prikkels elke dag blijft het hangen in piekeren, maal gedachten of negatieve gedachten.

Samen kan een moeilijke tijd worden aangepakt, het kan tegenzitten en het is dan des te meer belangrijk om samen te zijn, om er samen de schouders er onder te zetten. Wanneer een persoon dit niet heeft voelt het zich eenzaam, niks of weinig waard, het steeds alles alleen doen maar waarom? Wanneer een persoon veel alleen moet doen, kan het niet positief blijven, mentale problematiek kan zeer snel opspelen als een persoon vaak alleen is. Alleen willen zijn zegt vaak ook veel over de problematiek en de ernst ervan.

Samen is mooi en goed wanneer het een goed contact is. Vaak is er bij mentale problematiek veel ruzie en discussie waardoor er een negatief contact komt. Het negatieve van het contact heeft een grote invloed op het dagelijks leven van de persoon. Samen kan uitstelgedrag worden aangepakt, het uitstellen van dat komt morgen. Een persoon alleen blijft het naar voren schuiven, het is moeilijk, zwaar of erg lastig er aan te beginnen. Het word een cirkel die de persoon niet kan doorbreken.

plan

Praat met lotgenoten over herbelevingen en vraag hoe hun het aanpakken en wissel tips uit. Het kan erg steunend en herkend zijn om te praten met mensen die hetzelfde ervaren. Lotgenoten kunt u vinden via buurthuizen, lotgenoot groepen en op sociaal media.

Door een goed positief contact kan een persoon weer opnieuw leren dat het veilig en goed is om contacten te hebben die er voor de persoon zijn. Een persoon kan weer leren om meer contacten op te bouwen en deze te onderhouden. Positief is belangrijk in het contact, de negatieve ervaring maakt dat het nu lastig is voor de persoon.

Probeer zoveel mogelijk met de persoon samen te doen, ga mee naar de gesprekken en bespreek deze na, het kan helpen alles weer op een rijtje te zetten en er minder mee bezig te blijven. Ga samen leuke dingen doen of ga regelmatig op visite om te laten zien dat u het beste met de persoon voor hebt. Geef de persoon meer vertrouwen door u woord na te komen en te doen wat u zegt.

Maak de onderwerpen die te maken hebben met PTSS en herbelevingen bespreekbaar, leg de persoon uit hoe het voor u is om het te hebben, geef aan waar de persoon op kan letten en wat de persoon voor u op dat moment kan doen om u te helpen en ook wat de persoon vooral niet moet doen, om het contact positief te laten verlopen.

Ken de triggers van de persoon, weet wanneer u iets kan of moet doen voor een persoon. Weet wat er in de persoon omgaat. Leer hoe u het beste met de persoon kunt omgaan voor een zo goed mogelijk contact. Leer van de momenten van contact om dingen te veranderen. Geef de persoon een nieuwe kans.

Samen positief denken aan oplossingen en mogelijkheden om signalen aan te pakken en te verbeteren. Door te kijken naar mogelijkheden in cursus, sport of door erover te praten. Positief denken in de toekomst die u elke dag een mogelijkheid geeft om het anders aan te pakken.

Samen het probleem aanpakken geeft een goed gevoel voor de persoon, hij weet wie er is om bij te recht te kunnen, het laat zien dat er samen dingen mogelijk zijn en dat er altijd iemand aan de zijde staat. Een persoon kan meer positief blijven door samen de dingen aan te pakken en een goed gevoel positief hiervan te krijgen.

Samen het plannen van positieve activiteiten, met een regelmaat, die leuke en gezellig zijn, die de persoon even uit de sleur kunnen halen, even het moment van de dag kunnen veranderen. Een persoon kan hier weer meer positief door gaan denken en dagelijks meer positief bezig zijn. Noteer deze momenten in het positief dagboek.

Samen het maken van een planning voor een goede dagstructuur, door het juist in te plannen en te kijken waar u dingen samen kunt oppakken om het tijdelijk of voor lange tijd even samen te doen, om de persoon te ondersteunen kan voor een persoon een goed gevoel geven er is begrip, steun en aandacht voor het probleem.

Kijk naar de dingen die goed gaan, niet naar de problematiek van een persoon, uit deze zo min mogelijk. Een persoon weet dat het minder gaat, problematiek heeft, door juist positieve dingen te benoemen kunnen de dingen die wel lukken worden uitgebouwd. Hierdoor kan het contact met de persoon verbeteren.

Een persoon zal minder snel opgeven wanneer er naasten en vrienden zijn positieve energie hebben en de persoon steunen. Wanneer een persoon zich veilig voelt, gehoord voelt en er begrip is in het contact kan het vele kanten op.

Samen zorgen voor duidelijkheid, wat kan de persoon van u verwachten, wat kan u van de persoon verwachten. Door duidelijke afspraken te maken en de grenzen aan te geven blijft het contact beter. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de fase van signalen wind storm tornado en orkaan en dat u deze kunt erkennen. Zo kunt u de persoon helpen meer inzicht te krijgen, en om afleiding zoeken mogelijk te maken.